Open menu

SHOW and TELL

SHOW and TELL

Warszawa, 23-24.03.2019

///FB showandtell

Już od sześciu lat artyści zrzeszeni w CENTRUM w RUCHU swoją twórczością zwiększają widoczność i obecność tańca i sztuk performatywnych w życiu kulturalnym miasta. To miejsce, tworzone i zarządzane przez samych artystów – budowane z potrzeby, pozbawione scentralizowanej władzy, oparte o horyzontalną, demokratyczną strukturę. Centrum w Ruchu było i jest naszą reakcją na zastaną sytuację: na brak ośrodków, w których można rozwijać swoją pracę, tworzyć spektakle, pogłębiać praktyki, prowadzić warsztaty. 6 urodziny Centrum w Ruchu są okazją do refleksji nad nowymi modelami współpracy, alternatywnymi wobec tradycyjnych instytucji. To moment na podsumowanie, jak działanie w kolektywie kształtuje indywidualne ścieżki twórcze.

Pomimo różnych zainteresowań i języków artystycznych oraz po to, by prowokować zmiany, zdecydowaliśmy się trzymać razem. Zrzeszeni w Centrum w Ruchu na co dzień dzielimy między sobą przestrzeń do pracy w Wawrze, udostępniamy salę na rezydencje oraz regularnie zapraszamy publiczność na pokazy work in progress. Powstają tu spektakle, zmieniające współczesną polską choreografię.

SHOW and TELL to praktyka pokazywania widzom obiektu i mówienia o nim. SHOW and TELL, na który Państwa zaprosimy, będzie pierwszym od momentu powstania Centrum w Ruchu, spotkaniem jedenastu twórców i ich języków twórczych. Pozwoli przyjrzeć się naszej pracy i praktykom choreograficznym. To format, który pomieści pokazy dwudziestominutowych fragmentów prac, rozmowy i prezentacje.

Nasza pierwsza odsłona SHOW and TELL nie odnosi się do jednego tematu czy zjawiska kulturowego. Po sześciu latach działalności kolektywu SHOW and TELL pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu znajdujemy się dziś, indywidualnie i jako grupa. Stanie się pretekstem do spotkania z publicznością i rozmowy na temat punktów styku, pokrewieństwa i rozbieżności pomiędzy naszymi praktykami.

Zaprezentujemy fragmenty spektakli, które miały już swoją premierę i wystawiane są na scenach polskich i europejskich festiwali. Renata Piotrowska-Auffret przedstawi założenia swojej performatywnej trylogii, na którą składają się spektakle Śmierć. Ćwiczenia i wariacje, Wycieka ze mnie samo złoto oraz  najnowsza praca Święto! (tytuł roboczy). Maria Stokłosa (we współpracy z Katarzyną Sztarbałą, Mateuszem Kowalczykiem i Łukaszem Kosem) wspólnie z widzami będzie odkrywać współczesną magię oraz badać sprawczą moc sztuki. Wykorzysta do tego rytualne praktyki, które eksploruje w spektaklu Zaproszenie Królowej Wody. KarolTymiński przeprowadzi zaś lecture performance oraz zaprezentuje instalację wizualną Ogrodnik. W obu odsłonach podda obserwacji intermaterialną erotykę jako narzędzie uwrażliwienia jednostki na materię pozaludzką. Kończący pierwszy dzień lecture performance Izabeli Chlewińskiej we współpracy z Agatą Wiedro, przyjmie formę seansu leczniczego i odnosić się będzie do jej spektaklu Cisza orazjejnajnowszejpracy w procesie, pt. Obserwator. Performatywny trening uważności spotka się tu z introwertycznym doświadczeniem ciała.

Od wielu lat zapraszamy widzów do przyjrzenia się naszym procesom twórczym w ramach cyklu Centrum w Procesie, gdyż uważamy, że sam proces jest tak samo istotny jak skończony spektakl. SHOW and TELL jest kontynuacją tego przekonania. W naszym programie, obok fragmentów gotowych spektakli, pokażemy więc także fragmenty prac, które miały już swoje publiczne wystawienia, ale według twórczyń nadal posiadają status “w procesie”. Karolina Kraczkowska zaprezentuje pracę opartą na praktyce fizycznej i materiałach ruchowych ze spektaklu solowego Sci Fi Ceremonials, w którym bada zależność między organicznym a nieorganicznym i zadaje pytanie o granice człowieczeństwa. Iza Szostak wraz z tancerką Tatianą Kamieniecką pokaże fragment pracy w procesie o tytule WannaBe, problematyzującej wyobrażenia o bogactwie lat 90. w Europie środkowo-wschodniej. Choreografia zawierać będzie research ruchowy, budowany na pomyśle zamiany genderowej. Z kolei Aleksandra Osowicz wraz z gośćmi (Wojciech Grudziński i  Joanna Ostrowska) w Performansie międzygatunkowym zaproponuje grę w międzygatunkowej komunikacji. Stając się performerem dla ludzkich i nieludzkich zwierząt; widzialnych i niewidzialnych hybryd, stworzy sieć relacji – współodczuwania i  wzajemnego szacunku dla wyjątkowości. 

W ramach programu SHOW and TELL odbędą się również pokazy na bardzo wczesnym etapie pracy. Weronika Pelczyńska zaprosi wszystkich do rozgrzewki oraz zaprezentuje fragment tańca wykonywanego przez Aleksandrę Osowicz. Te dwie propozycje będą częścią celebracji ciała oraz próbą ucieleśnienia tego, co nazywamy wspólnotowością. Agnieszka Kryst podzieli się swoją praktyką ruchową Spirala, dialogującą z artystką Louise Bourgeois i jej pojęciem spirali jako nośnika różnego typu emocji i stanu nieskończoności. Pod ramowym tytułem Climat fiction (cli-fi) Magdalena Ptasznik zaprezentuje najnowszy projekt, w którym bada choreograficzną moc wytwarzania fikcji, wirtualnych alternatyw przestrzeni i aktywowania nowych wyobrażeń przyszłości środowiska, obecnie znajdującego się w kryzysie. Ramona Nagabczyńska de Barbaro pokaże zaś bardzo wczesny etap pracy nad nowym spektaklem pod roboczym tytułem O twarzy, w którym przyglądać się będzie ewolucji twarzy w praktykach choreograficznych oraz wpływowi twarzy na tańczące ciało.

Każda z prezentacji będzie trwała nie dłużej niż dwadzieścia minut. W międzyczasie zaprosimy Państwa na tort i poczęstunek. Przewidujemy także przerwę na lunch. Po każdym dniu prezentacji odbędzie się wspólna rozmowa.

Zapraszamy serdecznie!

Close menu z
Vimeo Facebook RSS