W ruchu

Open menu

Centrum w Procesie
pokazy work-in-progress

Pokazy ‚work-in-progress’ to prezentacje spektakli w fazie rozwoju. Odbywają się na różnym etapie zaawansowania pracy – mogą być ukazaniem efektów pierwszych poszukiwań choreograficznych, wyników badań, fragmentów bądź szkicu całości spektaklu. Może to być także eksperyment testujący konkretny pomysł. Prezentacje w Centrum w Ruchu połączone są z otwartymi rozmowami, do których moderowania zapraszamy gości, osoby profesjonalnie związane ze sztuką. Spotkania ‚work-in-progress’ dają możliwość sprawdzenia, jak tworzony materiał spektaklu funkcjonuje wobec widza i rozmowy z nim – usłyszenia w jaki sposób prezentowana wersja oddziałuje, co komunikuje, jakie budzi w nim pytania. Połączenie prezentacji i rozmowy pozwala na wkroczenie we wciąż płynną przestrzeń procesu twórczego, zobaczenie pracy na etapie, w którym wciąż możliwe jest rozwijanie jej w różnych kierunkach; poznanie pytań jakie zadaje sobie twórca oraz metod, jakimi się z nimi mierzy. Jest to zaproszenie do wspólnej praktyki patrzenia, słuchania i mówienia o choreografii, o tym, jakie doświadczenie proponuje dana praca i jaką pozycję wobec niej zajmujemy. Zależy nam na usłyszeniu głosu widzów, zetknięciu z ich wrażliwością i nawiązaniu dialogu, tak aby współuczestnictwo, w różnych formach, było wpisane w spektakle, które tworzymy. Z drugiej strony, wspieranie wymiany wewnątrz środowiska tanecznego, postrzegamy jako ważne dla rozwoju twórczego każdego z nas. W ramach spotkań Centrum w Procesie realizujemy obydwa te postulaty. Chcemy by te spotkania stawały się okazją do konstruowania języka służącego komunikacji wokół choreografii eksperymentalnej. Informacji o najbliższych pokazach szukaj w aktualnościach.
 
  • Projekt dofinansowany ze środków Miasta st. Warszawy. zakochaj-sie-w-warszawie
Close menu
Vimeo Facebook RSS