ENDURANCE CHURCH

Open menu

ENDURANCE CHURCH

Endurance Church(research project) Karola Tymińskiego przygląda się kolektywnej, fizycznej pracy jako potencjalnej duchowo-świeckiej praktyce w której ludzkie ciało i zachodzące w nim fenomeny stają się obiektem celebracji. Partnerką choreografa będzie Natalia Wilk.

W projekcie praca jest postrzegana nie jako generator zasobów lecz jako proces zmagań ku osiągnięciu odmiennego stanu świadomości, który konfrontuje jednostkę z własnym „ja”. Jeżeli, jak twierdzi Michel Foucault, ”ja” nie jest niczym innym, niż „historyczną korelacją kompilacji technologii wytworzonych w historii ludzkości”, to jaki kształt może ono mieć poza kulturowo narzuconymi ramami i w jaki sposób może być on odkryty? Georges Bataille w „Inner Experience” pisze o doświadczaniu „niemożliwego”, „nieznanego”. Stara się on wykroczyć poza to co jest „znane” aby dotrzeć do „niedostępnego nieznanego”. Moim celem jest stworzenie praktyki tanecznej, granicznego doświadczenia, które niszczy kulturowo uregulowane „ja”, gdzie praktykujący łączą się we wspólnej mozolnej pracy przekraczania granic (fizycznych, psychicznych, społecznych), aby dotrzeć do stany nieograniczenia. Taniec tutaj zyskuje cechy alternatywnej ekonomii, która generuje nietrwały kapitał w formie wspólnego doświadczenia najwyższej intensywności niedostępnej na co dzień.


Prezentacja w ramach Centrum w Procesie jest otwartą próbą podczas, której Tymiński zgłębia temat projektu.
Po pokazie odbędzie się rozmowa z artystą, którą poprowadzi Paweł Soszyński – redaktor Dwutygodnik.com
  • Miejsce: ul. Żegańska 1a, Warszawa – Wawer
  • Godzina: 19:00
  • Data: 2016.4.27
  • Prowadzący rozmowę: Paweł Soszyński
  • Partnerzy: Pokaz dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
Zamknij
Zamknij
Zamknij
 
Close menu
Vimeo Facebook RSS