Kultura ciała

Open menu

Kultura ciała

KULTURA CIAŁA Zapraszam do udziału w rocznym projekcie edukacyjnym KULTURA CIAŁA. Dwanaście intensywnych weekendów, podczas których będziemy badać teorię wielkiego docisku, praktykować NIC i rozwijać techniki przyjemności. Wydobędziemy głos z ciała. Będziemy tańczyć. – Izabela Chlewińska, tancerka, choreograf, muzyk i pedagog.

NA CZYM POLEGA PROJEKT? Roczny projekt edukacyjny KULTURA CIAŁA to unikatowe pod względem treści i formy warsztaty. Celem projektu jest żywe i regularnie pogłębiane doświadczenie na poziomie własnego ciała, które prowadzi do otwartego i krytycznego spojrzenia na język współczesnej sztuki związanej z ciałem (choreografii, sztuk performatywnych) oraz aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury. Jednocześnie umożliwia indywidualną pracę z własnym potencjałem twórczym oraz kreatywne współdziałanie w grupie. Całoroczny cykl zajęć podsumujemy w formie otwartej instalacji performatywnej oraz rozmowy na temat metod pracy z ciałem i głosem.

Udział w projekcie KULTURA CIAŁA jest BEZPŁATNY.

DLA KOGO? Zajęcia są przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z różnych powodów odczuwają potrzebę głębokiej pracy z ciałem, głosem i intuicją, np. matki i ojcowie małych dzieci, miłośnicy sztuk performatywnych, artyści chcący poszerzyć zakres swoich umiejętności i inni. Program dedykowany jest osobom na stałe mieszkającym w Warszawie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego do 31.01.2018 na adres biura – biuro@izabelachlewinska.pl. Osoby, które zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną zaproszone na pierwsze zajęcia. Liczba miejsc jest ograniczona.

KALENDARIUM SPOTKAŃ Mamy przed sobą dwanaście 2-dniowych spotkań w godz. 10-16 (z wyjątkami!) w następujących terminach :
I. 16 – 17.02.2018
II. 14 – 15.04.2018
III. 27 – 28.04.2018 (inne godziny: 17-22 i 10-15)v IV. 16 – 17.06.2018
V. 25 – 26.08.2018
VI. 8 – 9.09.2018
VII. 22 – 23.09.2018
VIII. 13 – 14.10.2018
IX. 27 – 28.10.2018
X. 17 – 18.11.2018
XI. 1 – 2.12.2018
XII. 7 – 8.12.2018 (inne godziny : 17-22 i 16-21)


Projekt KULTURA CIAŁA jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum w Ruchu.

  • Miejsce: Centrum w Ruchu, ul. Żegańska 1a, Warszawa
  • Prowadzący: Izabela Chlewińska
  • Partnerzy: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamknij
Zamknij
Zamknij
 
Close menu
Vimeo Facebook RSS