Scores: Partytury

Open menu

Scores: Partytury


Pomysł, struktura i choreografia: Agnieszka Kryst
Kreacja i wykonanie: Agnieszka Kryst; Katarzyna Sikora
Dramaturgia: Mateusz Atman

Zdjęcie: Paweł Kuligowski/ take516.com


Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

Partner: Wawerskie Centrum Kultury


Według izraelskiej teoretyczki współczesnej emocjonalności Evy Illouz współczesną kulturę i zawiązywane w niej relacje charakteryzuje intymny chłód (cold intimacies). Emocje traktowane są dziś jako słabość, element niekontrolowalny i wymykający się racjonalnym narzędziom poznania. Z kolei Arlie Hochschild w eseju Love and Gold podkreśla, że empatia i zdolność kobiet do miłości stała się na rynku produktem w dystrybucji i traktowana jest jako odnawialne źródło energii.

W pracy Scores: Partytury interesuje mnie emocjonalność jako potencjał twórczy oraz manifestacja wolności, jako proces (auto)reformowania poprzez minimalizowanie i maksymalizowanie, opanowywanie i uwalnianie pojedynczego gestu, myśli, czy uczucia.

Praca Scores: Partytury jest pogłębieniem praktyki ruchowej, w której emocje i ich fizyczność stają się świadomym narzędziem kompozycji. Podstawową zasadą wypracowanej przeze mnie praktyki ruchowej jest nieustanna transformacja poruszającego się ciała w czasie i przestrzeni. Transformacja rozumiana jest tu jako możliwość rozwoju, potencjał i świadoma decyzja twórcza. Towarzyszy jej konsekwentna praktyka świadomości, pozwalająca zauważyć najmniejsze zmiany w ruchu, która tym samym otwiera drogę do świadomej manipulacji wytwarzanym materiałem. Transformacja będąca ciągłym procesem zmiany i stawania się. Transformacja będąca świadomym narzędziem oporu. Transformacja będąca nieustannym konstruowaniem i dekonstruowaniem, nawarstwianiem i redukowaniem stworzonego materiału ruchowego. Świadome komponowanie materiału ruchowego w czasie rzeczywistym ukazuje emocje jako narzędzia oporu i kreowania formy, a nie jako bezwiedną reakcję na bodziec czy funkcję adaptacyjną.
  • Godzina: 18:00
  • Data: 2017.9.25
Zamknij
Zamknij
Zamknij
 
Close menu
Vimeo Facebook RSS