Open menu

Wojtek Ziemilski

Spektakle:
Bio
Reżyser teatralny, artysta wizualny. Tworzy prace na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i choreografii. Ukończył kurs reżyserii teatralnej w Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. Autor spektakli „Mała narracja”, „Prolog”, „W samo południe”, „Pigmalion”, eksplorujących nowe formy teatru dokumentalnego. Prowadzi warsztaty i zajęcia z nowych form eksperymentu w teatrze, współpracował m.in. z Instytutem Teatralnym, Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Współpracuje z TR Warszawa, jako ekspert interdyscyplinarny w programie Teren TR. Jeden z organizatorów akcji Golgota Picnic Polska. Pisuje o sztuce. Współpracuje z Krytyką Polityczną i z galerią BWA Warszawa.
 
Close menu
Vimeo Facebook RSS